Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant
Sty18

Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Czytaj więcej
Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni
Sty03

Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni

Firma Sam­sung Elec­tro­nics ogło­siła, że na naj­bliż­szych tar­gach elek­tro­niki użyt­ko­wej CES w Las Vegas, zade­mon­struje kilka pro­jek­tów z działu Cre­ative Lab (C-Lab). Naj­cie­ka­wiej zapo­wiada się pro­jekt WELT, czyli dba­jący o nasze zdro­wie inte­li­gentny pasek do spodni.

Czytaj więcej