Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?
Maj27

Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?

Xia­omi Mi Band 4 należy do naj­po­pu­lar­niej­szych inte­li­gent­nych opa­sek na świe­cie. Jak się wydaje, suk­ces czwartej wersji jak i jej poprzed­ni­czek, zachę­cił Xia­omi do pla­no­wa­nia ogło­sze­nia kolej­nej: Mi Band 5 – i to już w czerwcu.

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker
Cze16

Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker

Ponad rok od debiutu pierwszej generacji, na rynku pojawił się następca Xiaomi Mi Band. Czym różni się od swojego pierwowzoru i czy warto się w niego zaopatrzyć?

Czytaj więcej
Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV
Cze06

Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV

Jedna z marek Xiaomi – Honor, zaproponowała w ostatnim czasie nową wersję Band A1, będącą drugim po Honor Band Zero urządzeniem przeznaczonym do monitorowania aktywności fizycznej. W odróżnieniu od swojego poprzednika, Honor Band A1 pozbawiony został ekranu.

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci
Maj16

Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci

Chiń­ski pro­du­cent elek­tro­niki użyt­ko­wej, w tym także urzą­dzeń weara­bles, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie smart­ze­garka prze­zna­czo­nego dla dzieci. Na rynku pojawi się już 10 maja, dla­tego warto spoj­rzeć wcze­śniej na jego spe­cy­fi­ka­cję.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej