Smartwatch DZ09

smartwatch DZ09

Ko­lejny chiń­ski smar­twatch, który do złu­dze­nia przy­po­mina pierwszy zega­rek Sam­sunga.
Przy­ciąga nie tylko desi­gnem, ale i funk­cjo­nal­no­ścią, gdyż może dzia­łać jako w pełni odrębne urzą­dze­nie, bez koniecz­no­ści połączenia ze smart­fonem.
Posiada także kamerę i mikro­fon, co w budże­to­wych kon­struk­cjach jest rzad­kie.

 

 

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.56” 240×240
 • pro­ce­sor MTK6260A
 • 128MB RAM
 • 64MB ROM (opcjo­nal­nie karta pamieci do 32 GB)
 • Blu­eto­oth 3.0
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • kamera 0.3MP
 • slot na karte SIM (micro)
 • bate­ria 380mAh
 • wymiary 4.35 x 4.00 x 0.98 cm
 • waga 51 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • kro­ko­mie­rz
 • kamera (wbu­do­wana 0.3MP)
 • odtwa­rzacz mp3
 • pro­wa­dze­nie roz­mów (posiada slot na karte SIM)
 • moni­tor snu­
 • kal­ku­la­to­r
 • dyk­ta­fo­n
 • kalen­da­rz
 • budzi­k
 • funk­cja anti-lost
 • pra­cuje z sys­te­mem Andro­id

Cena:
Już za około 80 zł można go kupic na GearBest.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na