LG G Watch już w sprzedaży! Co o nim wiemy?

Długo oczekiwany smartwatch LG G Watch już jest sprzedaży. Można go zamówić poprzez Google Store. Znamy jego dokładną specyfikację techniczną, o której poniżej.

LG G Watch

Obrazek pobrany z cnet.com

LG G Watch – informacje techniczne

System Android Wear (Kompatibylny z Android 4.3+)
Pasek 22mm wymienialny
Wyświetlacz 1.65” IPS LCD
Wymiary 37.9×46.5×9.95 mm
Bateria 400 mAh
Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 400
o taktowaniu 1.2GHz
Łączność Bluetooth 4.0
Pamięć 512 MB / 4 GB
Porty Micro USB do ładowania
Czujniki 9 Axis (Akcelerometr/Kompas/Żyroskop)

Nie moż­na oczy­wi­ście za­po­mnieć o od­por­no­ści na kurz i wo­dę (IP67) oraz po­jem­nej ba­te­rii 400 mAh.

Nie­ste­ty, je­dy­ną moż­li­wo­ścią je­go za­ku­pie­nia są za­gra­nicz­ne skle­py. W Pol­sce pó­ki co nie za­po­wia­da się na to, że bę­dzie w ofi­cjal­nej sprze­da­ży.

Aby le­piej po­znać funk­cjo­no­wa­nie ze­gar­ku pro­du­cent po­sta­no­wił udo­stęp­nić fil­mik z pre­zen­ta­cją wszyst­kich moż­li­wo­ści urzą­dze­nia.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na