Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku

Znaleźliście pod choinką jakiegoś smartwatcha bądź smartbanda? Pochwalcie się na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

img_5142.jpeg

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na