Recenzja Huawei Watch – test wideo eleganckiego smartwatcha

Napę­dzany sys­te­mem Android Wear, Huawei Watch wyko­nany jest w cało­ści ze stali nie­rdzew­nej, dostępny w trzech kolo­rach: czar­nym, zło­tym oraz srebr­nym.
Jego okrą­gły 1,4 calowy wyświe­tlacz AMOLED o roz­dziel­czo­ści 400 na 400 pik­seli chro­ni sza­fi­rowe szkło. Do tego łącz­ność Blu­eto­oth 4.1, czte­ror­dze­niowy pro­ce­sor Snap­dra­gon 400, 512 MB pamięci ope­ra­cyj­nej, 4 GB prze­strzeni dys­ko­wej i 300 mAh bate­ria. Zobaczcie co o nim sądzimy.

Paweł Dąbkowski

Autor: Paweł Dąbkowski

Naj­chęt­niej cho­dziłby w samej elek­tro­nice. Pisze o wszyst­kim co ma w sobie choć jeden kabe­lek. YouTuber (pro­wa­dzi wła­sny kanał Wearables), dzien­ni­karz, radio­wiec i zapa­lony gracz, który nie jedną kla­wia­turę w swoim życiu zła­mał.

Udostępnij na