Smartwatch Al­ca­tel One­to­uch Go Wat­ch

smartwatch Al­ca­tel One­to­uch Go Wat­chSmartwatch Al­ca­tel One­to­uch Go Wat­ch to ko­lejna propozy­cja chińskiej firmy. Zega­rek ten przy­po­mina model z serii G-Shock za sprawą spor­to­wego desi­gnu.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.22” 240×204
 • pro­ce­sor STM429
 • wodosz­czel­ność
 • Blu­eto­oth 4.0
 • bate­ria 225 mAh
 • wymiary 50.5 x 50.5 x 13 mm
 • waga 55 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • pilot mp3
 • kro­ko­mie­rz
 • pul­so­mie­rz
 • zdalna kame­ra­

Ce­na­:
Urzą­dze­nie można kupić za około 480 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na