Smartwatch Goc­le­ver Chro­nos Con­nec­t

smartwatch Goc­le­ver Chro­nos Con­nec­t

Smartwatch Goc­le­ver Chro­nos Con­nec­t to ko­lejna propozy­cja Pola­ków.
Tym razem mamy do czy­nie­nia z kolo­ro­wym, doty­kowym ekra­nem, a samo urzą­dze­nie wydaje się podobne do Apple Wat­cha.
Z tego smar­twatcha można rów­nież korzy­stać jako nie­za­leżne urzą­dze­nie, gdyż posiada slot na kartę SIM w for­ma­cie micro.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.54” 128×128
 • Blu­eto­oth 4.0
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • bate­ria 350 mAh
 • slot na kartę SIM w for­ma­cie micro­
 • kame­ra­
 • wymiary 32x45x11 mm
 • waga 74 g

Funk­cje:

 • odbie­ra­nie powia­do­mie­ń
 • wysy­ła­nie sza­blo­no­wych wia­do­mo­sci SMS
 • pilot mp3
 • kame­ra­
 • roz­mowy tele­fo­nicz­ne­
 • kro­ko­mie­rz
 • anti-lost

Cena:
Za nie­całe 200 zł można nabyć tego smar­twatcha.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na