Smartwatch GoCle­ver Chro­nos Eco 2

smartwatch GoCle­ver Chro­nos Eco 2

Smartwatch GoCle­ver Chro­nos Eco 2 to ko­lejne urzą­dze­nie polskiego producenta.
Tym razem druga gene­ra­cja serii Eco, w której wpro­wa­dzono parę nowo­sci i odświe­żono design smar­twatcha.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.6” 240×240 trans­re­flek­syj­ny­
 • Blu­eto­oth 4.0
 • wodosz­czel­ność do 3 ATM
 • bate­ria 320 mAh
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • wymiary 35 x 63 x 9 mm
 • waga 56 g

Funk­cje:

 • odbie­ra­nie powia­do­mie­ń
 • roz­mowy tele­fo­niczne (zestaw gło­śno­mó­wiący)
 • pul­so­mie­rz
 • pilot mp3
 • zdalna kame­ra­
 • kro­ko­mie­rz
 • sto­pe­r
 • licz­nik spa­lo­nych kalo­rii­
 • moni­tor snu­
 • współ­pra­cuje z sys­te­mem Android i iOS (ogra­ni­czona funk­cjo­nal­ność)

Cena:
Urzą­dze­nie można kupić za około 350 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na