Smartwatch Krűge­r& Matz Clas­si­c

Smartwatch Krűge­r& Matz Clas­si­c

Smartwatch Krűge­r& Matz Clas­si­c to ko­lejne urzą­dze­nie wprost z pol­skiej firmy.
Srebrna obu­dowa nadaje szyku i ele­gan­cji.
Cie­kawa funk­cja zasto­so­wana w tym smar­twatchu jest mier­nik poziomu UV.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.6” 240×240
 • pro­ce­sor MTk2502
 • Blu­eto­oth 4.0
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • bate­ria 315 mAh
 • cer­ty­fi­kat IP67
 • wymiary 45x40x11 mm
 • waga 50 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • roz­mowy tele­fo­niczne (zestaw gło­śno­mó­wiący)
 • kro­ko­mie­rz
 • pilot mp3
 • anti-lost
 • wyzwa­la­nie zdjęć zdal­nie­
 • kro­ko­mie­rz
 • moni­tor snu­

Cena:
Na stro­nie pro­du­centa dostępny za 349 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na