Smartwatch Mykro­noz ZeSpla­sh

smartwatch Mykro­noz ZeSpla­sh

Smartwatch Mykro­noz ZeSpla­sh to smartzega­rek szwaj­car­skiej firmy.
Spra­wia wra­że­nie nowo­cze­snego urzą­dze­nia. Posiada moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia urzą­dze­nia za pomocą komend gło­so­wych.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.54” 240×240
 • Blu­eto­oth 3.0
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • bate­ria 280 mAh
 • wymiary 64.5x41x12 mm
 • waga 50 g
 • wodosz­czel­ność

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • roz­mowy tele­fo­niczne (zestaw gło­śno­mó­wiący)
 • kro­ko­mie­rz
 • dyk­ta­fo­n
 • pilot mp3
 • anti-lost

Cena:
Za około 400 zł można nabyć to urzą­dze­nie.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na