Smartwatch Po­lar A300

Smartwatch Po­lar A300

Smartwatch Po­lar A300 to fit­ness trac­ker z czy­tel­nym wyświe­tla­czem.
Pozwala na pomiar pulsu i aktyw­no­ści fizycz­nej. Zega­rek nie posiada doty­ko­wego ekranu.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 64×28
 • gru­bość 12.7 mm
 • waga 48 g
 • Blu­eto­oth
 • wodosz­czel­ność

Funk­cje:

 • pomiar aktyw­no­ści
 • pomiar snu­
 • alerty powia­do­mie­ń
 • kro­ko­mie­rz
 • pomiar pulsu z dodat­kowa nakład­ka­
 • licz­nik spa­lo­nych kalo­rii­

Cena:
Można go kupić za około 380 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na