Smartwatch Sam­sung Gear Fit

Smartwatch Sam­sung Gear Fit

Smartwatch Sam­sung Gear Fit to w sumie bardziej smartband niż smar­twatch.
Dosko­nale łączy cechy fit­ness trac­kera i zegarka.
Zbiera nie tylko dane doty­czące aktyw­no­ści fizycz­nej, ale odbiera także powia­do­mie­nia z tele­fonu. Wygląd opaski jest ładny i nowo­cze­sny.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • waga 27 g
 • wymiary 23.4 mm × 57.4 mm × 11.95 mm
 • bate­ria 210 mAh
 • pro­ce­sor ARM Cor­tex-M4
 • ekran 1.84 432×128 AMOLED

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • pilot mp3
 • pomiar liczby kro­kó­w
 • moni­toring spa­lo­nych kalo­rii
 • reje­stra­tor pulsu
 • ana­liza snu
 • znajdź moje urzą­dze­nie
 • do peł­nego wyko­rzy­sta­nia funk­cji wymaga tele­fonu Sam­sung z Andro­idem 4.3+

Cena:
Urzą­dze­nie można kupić za około 450 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na