Nowy filmik o G-Watchu

LG G Watch

Obrazek z cnet.com

W ostat­nich dniach je­den z naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­cych się smar­twat­chy, o któ­rym pi­sa­łem już wie­lo­krot­nie do­cze­kał się no­we­go fil­mi­ku:

 

Podsumowując, charakteryzuje go:

  • kompatybilność z telefonami z Androidem,
  • obecność czujników także od spodu koperty,
  • metalowa, wodoodporna obudowa,
  • wytrzymała bateria,
  • praca pod systemem Android Wear.

Wy­glą­da na to, że ma­my głów­ne­go kan­dy­da­ta do ty­tu­łu smar­twat­cha ro­ku. Po­zo­sta­je nam już tyl­ko ocze­ki­wać no­we­go LG G Watch, któ­ry pre­mie­rę pro­du­cent pla­nu­je na ko­niec te­go mie­sią­ca.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na