Speedo Shine 2 i Ray w wersji dla miłośników pływania
Lip21

Speedo Shine 2 i Ray w wersji dla miłośników pływania

Mi­ło­śnicy pły­wa­nia dotych­czas nie mieli zbyt wielu moż­li­wo­ści jeżeli cho­dzi o trac­kery prze­zna­czone na basen. Na szczę­ście, na rynku poja­wiły się dwa urzą­dze­nia, które ide­al­nie spraw­dzą się do tego celu. Mowa o Spe­edo Shine 2 i Ray.

Czytaj więcej
BioRing pomoże Ci w diecie
Lip16

BioRing pomoże Ci w diecie

We­ara­ble poli­czy za Cie­bie spo­ży­cie tłusz­czu i białka, poziom stresu, a także pod­su­muje inten­syw­ność Two­jej aktyw­no­ści. To jesz­cze nie wszystko. Bio­Ring obli­czy poziom wody w Twoim orga­ni­zmie

Czytaj więcej
Smartwatch Al­ca­tel One­to­uch Go Wat­ch
Lip10

Smartwatch Al­ca­tel One­to­uch Go Wat­ch

Cena: 480 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Al­ca­tel One Touch Wat­ch
Lip10

Smartwatch Al­ca­tel One Touch Wat­ch

Cena: 450 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Po­lar A300
Lip10

Smartwatch Po­lar A300

Cena: 380 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Sam­sung Gear Fit
Lip10

Smartwatch Sam­sung Gear Fit

Cena: 450 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Lg W100 (G Watch Buddy)
Lip10

Smartwatch Lg W100 (G Watch Buddy)

Cena: 400 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Mykro­noz ZeSpla­sh
Lip10

Smartwatch Mykro­noz ZeSpla­sh

Cena: 400 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch MyKro­noz ZeWat­ch3
Lip10

Smartwatch MyKro­noz ZeWat­ch3

Cena: 350 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch GoCle­ver Chro­nos Eco 2
Lip10

Smartwatch GoCle­ver Chro­nos Eco 2

Cena: 350 zł.

Czytaj więcej