Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker
Maj30

Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker

Wydawać by się mogło, że fitness trackery w wersji analogowej to urządzenia z góry skazane na porażkę. Nic bardziej mylnego – istnieje bowiem spora grupa konsumentów, która od nowoczesnych, minimalistycznych smartzegarków preferuje ich bardziej klasyczną wersję. Z myślą o nich marka Garmin stworzyła Vivomove – tradycyjny smartwatch wyposażony w czujniki ruchu.

Czytaj więcej
Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock
Maj24

Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock

Twórca wri­st­ban­dów chce uła­twić swoim klien­tom poranne wsta­wa­nie. Shock Clock porazi Cię prą­dem, jeśli nie wsta­niesz z łóżka!

Czytaj więcej
Smartwatch – jak ułatwić sobie życie
Maj18

Smartwatch – jak ułatwić sobie życie

Wśród konsumentów wciąż panuje przekonanie, że smartwatche to drogie zabawki bez praktycznego zastosowania. Tymczasem ich liczne i różnorodne funkcje mogą okazać się bardzo przydatne. Jakie są więc ich największe zalety?

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci
Maj16

Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci

Chiń­ski pro­du­cent elek­tro­niki użyt­ko­wej, w tym także urzą­dzeń weara­bles, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie smart­ze­garka prze­zna­czo­nego dla dzieci. Na rynku pojawi się już 10 maja, dla­tego warto spoj­rzeć wcze­śniej na jego spe­cy­fi­ka­cję.

Czytaj więcej
Moment – smartzegarek pozbawiony ekranu
Maj12

Moment – smartzegarek pozbawiony ekranu

Czy smar­twatch może się obyć bez wyświe­tla­cza? Trudno w to uwie­rzyć, ale tak. Jak to moż­liwe? To pro­ste – urzą­dze­nie to zamiast poka­zy­wać tre­ści, infor­muje użyt­kow­nika o noty­fi­ka­cjach przy pomocy wibra­cji. Czy Moment to fak­tycz­nie nasz „szó­sty zmysł”, jak podają jego twórcy?

Czytaj więcej
Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko
Maj10

Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko

Marka Garmin ma na swoim koncie kilka golfowych edycji smartzegarków, lecz mimo to w dalszym ciągu poszerza swoją ofertę. Tym razem zdecydowała się na stworzenie smartbanda wyposażonego w pulsometr.

Czytaj więcej
Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę
Maj04

Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę

Pe­kiń­ski pro­du­cent smart­ze­gar­ków, Mobvoi, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie dru­giej wer­sji urzą­dze­nia, prze­zna­czo­nej dla ryn­ków nie­chiń­skich.

Czytaj więcej
Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth
Maj02

Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth

Hu­awei Tal­kBand B3 to trze­cia gene­ra­cja pro­jektu TalkBand, która tym razem zachwyca przede wszyst­kim swoją sty­li­styką oraz sze­roką ofertą per­so­na­li­za­cji.

Czytaj więcej