Adidas Zone – nowy pomocnik na lekcjach WF-u
Kwi29

Adidas Zone – nowy pomocnik na lekcjach WF-u

Marka Adidas postanowiła nieco bliżej przyjrzeć się zagadnieniu lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Ich najnowszy projekt Adidas Zone ma na celu pomóc prowadzącym zajęcia w lepszym obserwowaniu swoich podopiecznych i ich stanu zdrowia.

Czytaj więcej
Czytanie powiadomień po potrząśnięciu smartwatchem z JorSay
Kwi27

Czytanie powiadomień po potrząśnięciu smartwatchem z JorSay

Android Wear w wersji 1.4 wprowadził wsparcie dla smartwatchy wyposażonych w wbudowane głośniki. Z funkcji tej skorzystać można na przykład przy pomocy darmowej aplikacji JorSay, dzięki której do odczytywania notyfikacji nie potrzebujemy już dwóch rąk, lecz jednej.

Czytaj więcej
Modularny smartband Nex
Kwi24

Modularny smartband Nex

Nex to ciekawy przykład elektroniki modularnej od wywodzącej się z Kanady fimy Mighty Cast. Zamiast tradycyjnego wyświetlacza, urządzenie wyposażone jest w pięć elementów, w których umieszczać można tak zwane „mody”.

Czytaj więcej
Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy
Kwi20

Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy

Ame­ry­kański pro­cu­dent trac­ke­rów i smart­ze­gar­ków zebrał ano­ni­mowe dane od ponad miliona swo­ich użyt­kow­ni­ków w 2015 roku. Po co? Żeby spraw­dzić, jak bar­dzo są leniwi.

Czytaj więcej
Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników
Kwi18

Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników

Obecne kło­poty finan­sowe firmy Erica Migi­co­vsky­’ego przy­czy­niły się do zwol­nie­nia 40 człon­ków per­so­nelu. Na co firma prze­zna­czy zaosz­czę­dzone pie­nią­dze?

Czytaj więcej
Guess Connect w odświeżonej wersji
Kwi14

Guess Connect w odświeżonej wersji

Na ubiegłorocznych targach elektroniki CES 2015 ogłoszona została współpraca pomiędzy firmą Guess a Martian. Druga z marek posiadała dotychczas w swojej ofercie zbliżone, lecz o wiele droższe modele smartzegarków. Na początku tego roku zaprezentowane zostały dwa nowe modele wspólnie stworzonego urządzenia Connect.

Czytaj więcej
Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy
Kwi11

Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy

Technologie typu wearables w coraz większym stopniu łączą się z monitoringiem zdrowia. I nie chodzi tu wyłącznie o pomiar ogólnej aktywności takiej, jak ilość spalonych kalorii czy przebytych kilometrów. Coraz częściej pozwalają one bowiem na zaawansowane odczyty biometryki.

Czytaj więcej
Recenzja Kruger&Matz Style
Kwi10

Recenzja Kruger&Matz Style

Nie­dawno na naszym blogu poja­wiła się recen­zja pierw­szego smart­ze­garka od pol­skiego pro­du­centa. Dzi­siaj prze­te­stu­jemy jego następcę – Kru­ge­r&Matz Style. Zobacz­cie, czym różni się od poprzed­nika i czy warto zwró­cić na niego uwagę.

Czytaj więcej
Nowe smartwatche na Baselworld 2016
Kwi06

Nowe smartwatche na Baselworld 2016

Ba­sel­world to orga­ni­zo­wana od 1917 roku impreza, która dotych­czas koja­rzyła się wyłącz­nie z kla­sycz­nymi zegar­kami i biżu­te­rią. Tego­roczna edy­cja tych pre­sti­żo­wych tar­gów poka­zała jed­nak, że smar­twat­che sta­no­wią nowy obiekt zain­te­re­so­wa­nia świa­to­wych gigan­tów. W ich trak­cie zapre­zen­to­wany został sze­reg nowych modeli inte­li­gent­nych zegar­ków.

Czytaj więcej
Hyetis Alpha – hybrydowy smartzegarek
Kwi04

Hyetis Alpha – hybrydowy smartzegarek

Hyetis to marka, która od wielu lat eksperymentuje z nowoczesnymi zegarkami. Pierwsze projekty ich najnowszego produktu – smartzegarka Alpha pojawiły się na rynku już w 2013 roku.

Czytaj więcej