WatchOS 7 to bogatsze tarcze zegarka, monitor snu, więcej opcji treningów, monitor mycia rąk i co jeszcze?
Lip06

WatchOS 7 to bogatsze tarcze zegarka, monitor snu, więcej opcji treningów, monitor mycia rąk i co jeszcze?

Niedawno Apple zaprezentował nową wersję WatchOS 7, systemu operacyjnego serii Apple Watch. Jak się spodziewano, nowa wersja systemu pozwoli na udostępnianie spersonalizowanych tarcz zegarka i np. nowe funkcje monitora snu.

Czytaj więcej
Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?
Maj27

Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?

Xia­omi Mi Band 4 należy do naj­po­pu­lar­niej­szych inte­li­gent­nych opa­sek na świe­cie. Jak się wydaje, suk­ces czwartej wersji jak i jej poprzed­ni­czek, zachę­cił Xia­omi do pla­no­wa­nia ogło­sze­nia kolej­nej: Mi Band 5 – i to już w czerwcu.

Czytaj więcej
COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6
Maj14

COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6

Ostatnio w New York Time­sie pojawiła się ciekawa opi­nia leka­rza pogo­to­wia Richarda Levi­tana. Ten nowo­jor­ski lekarz sądzi, że zna­lazł spo­sób żeby trzy­mać pacjen­tów z dala respi­ra­to­rów, które uła­twiają oddy­cha­nie ale i wzbu­dzają ogromny strach. Aż 80% pacjen­tów intu­bo­wa­nych i podłą­czo­nych do respi­ra­to­rów umiera.

Czytaj więcej
Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?
Sty23

Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?

Pre­zes firmy, James Park, zapo­wiada budowę sklepu z apli­ka­cjami tak szybko jak to moż­liwe. Może to sta­no­wić wska­zówkę, że Park myśli o stwo­rze­niu smar­twat­cha Fit­bit.

Czytaj więcej
Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!
Sty10

Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!

Sam­sung już od pew­nego czasu pra­co­wał nad tym, by jego smart­ze­garki były kom­pa­ty­bilne z iOS i w końcu mu się udało. Od 7 stycz­nia modele Sam­sung Gear S3 Fron­tier, Gear S3 Clas­sic, Gear S2 i Gear Fit 2 mogą być uży­wane z iPho­ne­’ami dzia­ła­ją­cymi na iOS 9.0 lub wyż­szym (z zastrze­że­niem, że nie może to być model star­szy niż iPhone 5). Aby spa­ro­wać iPho­ne’a z któ­rymś z wymie­nio­nych smar­twat­chy Sam­sunga,...

Czytaj więcej
Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?
Gru11

Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?

Podoba Wam się pro­sto­kątny kształt Apple Wat­cha? Ciesz­cie się nim, póki ist­nieje. Apple zło­żyło bowiem nie­dawno wnio­sek do ame­ry­kań­skiego urzędu paten­to­wego, który świad­czy o tym, że być może w przy­szło­ści zoba­czymy okrą­głe Apple Wat­che.

Czytaj więcej
Emporio Armani wypuszcza swoją pierwszą kolekcję smartwatchy hybrydowych
Lis18

Emporio Armani wypuszcza swoją pierwszą kolekcję smartwatchy hybrydowych

Emporio Armani, włoski dom mody, zdecydował się wejść na rynek smartwatchy.

Czytaj więcej
Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem
Lis03

Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem

Nie wszyst­kie fit­ness trac­kery są tak samo dokładne – taki wnio­sek wypływa z bada­nia opu­bli­ko­wa­nego nie­dawno w czo­ło­wym ame­ry­kań­skim piśmie medycz­nym – Jour­nal of Ame­ri­can Medi­cal Asso­cia­tion (JAMA Car­dio­logy).

Czytaj więcej
Garmin vivofit jr. – nowy fitness tracker dla dzieci
Paź04

Garmin vivofit jr. – nowy fitness tracker dla dzieci

Vivo­fit jr. to naj­now­sze uzupeł­nie linii vivo­fit, zapro­jek­to­wane dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Czytaj więcej
Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen
Paź01

Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen

Według nowego raportu opublikowanego ostatnio w dzienniku z Korei Południowej, Huawei pracuje nad smartwatchem opartym na Tizenie.

Czytaj więcej
Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?
Wrz25

Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?

Je­śli z wypie­kami na twa­rzy oglą­da­łeś wideo o Sam­sungu Gear S3, po czym pomy­śla­łeś o cenie i z roz­cza­ro­wa­niem stwier­dzi­łeś, że to jed­nak nie jest pro­dukt dla Cie­bie, to mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość.

Czytaj więcej
Michael Kors przedstawia serię Access czyli smartwache z Android Wear
Wrz20

Michael Kors przedstawia serię Access czyli smartwache z Android Wear

Wielu producentów tradycyjnych zegarków, marek modowych oraz firm, ogólnie rzecz ujmując – nietechnicznych – zaczęło ostatnio iść w kierunku rynku smartzegarków. Niedawno do tego grona dołączył Michael Kors.

Czytaj więcej
WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym
Wrz15

WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym

Poza nie­dawną pre­mierą smart­fo­no­wego iOS 10, firma Apple wypu­ściła wła­śnie rów­nież nowy sys­tem dla smart­ze­gar­ków – Wat­chOS 3.

Czytaj więcej
Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video
Wrz13

Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video

Prezentacja Samsunga Gear S3 Classic i S3 Frontier na targach IFA stała się zastrzykiem optymizmu w kategorii urządzeń noszonych na nadgarstku. W oczekiwaniu na wypuszczenie nowych modeli Gear S3, Samsung opublikował video obrazujące kunszt rzemieślniczy włożony w nowe projekty.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany
Wrz09

Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany

W końcu docze­ka­li­śmy się pre­miery nowego urzą­dze­nia ze stajni kali­for­nij­skiej firmy, smar­twat­cha Apple Watch Series 2, w skró­cie S2.

Czytaj więcej
Misfit Ray i jego akcesoria
Lip08

Misfit Ray i jego akcesoria

We­dług zapew­nień Fos­sila, urzą­dze­nie będzie sze­roko dostępne dla euro­pej­skich miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles. Jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wane akce­so­ria mają przy­cią­gnąć uwagę na pro­dukt ame­ry­kań­skiego pro­du­centa. Szansa dla Mis­fita?

Czytaj więcej
Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?
Lip04

Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?

Nie wiemy jeszcze czy w tym roku doczekamy się premiery nowej generacji smartwatcha firmy Apple, wiemy za to, że wielkimi krokami zbliża się aktualizacja systemu watchOS do wersji oznaczonej numerem 3. Firma z Cupertino nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zamierza kontynuować rozwój aktualnej generacji smartzegarka Apple Watch.

Czytaj więcej
Test Sony SmartWatch 2 – smartwatch dla nowicjusza?
Lip03

Test Sony SmartWatch 2 – smartwatch dla nowicjusza?

Smar­tWatch 2 od Sony to jak na szybko zmie­nia­jący się świat weara­bles, dość leciwy smart­ze­ga­rek. Mimo że jego­ pre­miera odbyła się w czwar­tym kwar­tale 2013 roku, zain­te­re­so­wa­nie na­dal jest sto­sun­kowo wyso­kie. Powo­dem może być niska cena (nie prze­kra­cza 300 zł) oraz dobre opi­nie o elek­tro­nice japoń­skiej marki.

Czytaj więcej
Czy Jawbone wstrzyma produkcję swoich urządzeń?
Cze20

Czy Jawbone wstrzyma produkcję swoich urządzeń?

Jaw­bone w opu­bli­ko­wa­nym 27 maja rapor­cie poin­for­mo­wał o wstrzy­ma­niu pro­duk­cji modeli UP2, UP3 i UP4. Firma podobno roz­po­częła już sprze­daż urzą­dzeń innemu przed­się­bior­stwu, które odpo­wie­dzialne będzie za ich odsprze­daż.

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker
Cze16

Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker

Ponad rok od debiutu pierwszej generacji, na rynku pojawił się następca Xiaomi Mi Band. Czym różni się od swojego pierwowzoru i czy warto się w niego zaopatrzyć?

Czytaj więcej
Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV
Cze06

Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV

Jedna z marek Xiaomi – Honor, zaproponowała w ostatnim czasie nową wersję Band A1, będącą drugim po Honor Band Zero urządzeniem przeznaczonym do monitorowania aktywności fizycznej. W odróżnieniu od swojego poprzednika, Honor Band A1 pozbawiony został ekranu.

Czytaj więcej
LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku
Cze04

LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku

Kilka dni temu firma LG wprowadziła na polski rynek LG Watch Urbane 2, kolejną generację luksusowych zegarków.

Czytaj więcej
Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2
Cze02

Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2

Jako, że pierwsza generacja opasek Samsung Gear Fit cieszyła się sporą popularnością, jej twórcy zdecydowali się rozpocząć prace nad ich ulepszoną wersją. Czego możemy się po nich spodziewać?

Czytaj więcej
Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker
Maj30

Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker

Wydawać by się mogło, że fitness trackery w wersji analogowej to urządzenia z góry skazane na porażkę. Nic bardziej mylnego – istnieje bowiem spora grupa konsumentów, która od nowoczesnych, minimalistycznych smartzegarków preferuje ich bardziej klasyczną wersję. Z myślą o nich marka Garmin stworzyła Vivomove – tradycyjny smartwatch wyposażony w czujniki ruchu.

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci
Maj16

Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci

Chiń­ski pro­du­cent elek­tro­niki użyt­ko­wej, w tym także urzą­dzeń weara­bles, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie smart­ze­garka prze­zna­czo­nego dla dzieci. Na rynku pojawi się już 10 maja, dla­tego warto spoj­rzeć wcze­śniej na jego spe­cy­fi­ka­cję.

Czytaj więcej
Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko
Maj10

Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko

Marka Garmin ma na swoim koncie kilka golfowych edycji smartzegarków, lecz mimo to w dalszym ciągu poszerza swoją ofertę. Tym razem zdecydowała się na stworzenie smartbanda wyposażonego w pulsometr.

Czytaj więcej
Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth
Maj02

Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth

Hu­awei Tal­kBand B3 to trze­cia gene­ra­cja pro­jektu TalkBand, która tym razem zachwyca przede wszyst­kim swoją sty­li­styką oraz sze­roką ofertą per­so­na­li­za­cji.

Czytaj więcej
Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy
Kwi20

Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy

Ame­ry­kański pro­cu­dent trac­ke­rów i smart­ze­gar­ków zebrał ano­ni­mowe dane od ponad miliona swo­ich użyt­kow­ni­ków w 2015 roku. Po co? Żeby spraw­dzić, jak bar­dzo są leniwi.

Czytaj więcej
Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników
Kwi18

Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników

Obecne kło­poty finan­sowe firmy Erica Migi­co­vsky­’ego przy­czy­niły się do zwol­nie­nia 40 człon­ków per­so­nelu. Na co firma prze­zna­czy zaosz­czę­dzone pie­nią­dze?

Czytaj więcej
Guess Connect w odświeżonej wersji
Kwi14

Guess Connect w odświeżonej wersji

Na ubiegłorocznych targach elektroniki CES 2015 ogłoszona została współpraca pomiędzy firmą Guess a Martian. Druga z marek posiadała dotychczas w swojej ofercie zbliżone, lecz o wiele droższe modele smartzegarków. Na początku tego roku zaprezentowane zostały dwa nowe modele wspólnie stworzonego urządzenia Connect.

Czytaj więcej
Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy
Kwi11

Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy

Technologie typu wearables w coraz większym stopniu łączą się z monitoringiem zdrowia. I nie chodzi tu wyłącznie o pomiar ogólnej aktywności takiej, jak ilość spalonych kalorii czy przebytych kilometrów. Coraz częściej pozwalają one bowiem na zaawansowane odczyty biometryki.

Czytaj więcej
Recenzja Kruger&Matz Style
Kwi10

Recenzja Kruger&Matz Style

Nie­dawno na naszym blogu poja­wiła się recen­zja pierw­szego smart­ze­garka od pol­skiego pro­du­centa. Dzi­siaj prze­te­stu­jemy jego następcę – Kru­ge­r&Matz Style. Zobacz­cie, czym różni się od poprzed­nika i czy warto zwró­cić na niego uwagę.

Czytaj więcej
Samsung Charm – stylowy fitness tracker
Mar14

Samsung Charm – stylowy fitness tracker

Samsung Charm to urządzenie stworzone z myślą o posiadaczach Samsunga Galaxy S7 oraz S7 Edge, które z wyglądu przypomina elegancką bransoletkę. W rzeczywistości jest to moduł fitness w eleganckiej obudowie.

Czytaj więcej
Garmin Vivoactive HR
Mar13

Garmin Vivoactive HR

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent zapre­zen­to­wał swoje naj­now­sze dzieło – Vivo­ac­tive HR. Czy smartwatch zasko­czy miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles?

Czytaj więcej
Recenzja Huawei Watch – test wideo eleganckiego smartwatcha
Mar04

Recenzja Huawei Watch – test wideo eleganckiego smartwatcha

Wideotest eleganckiego smartwatcha Huawei Watch.

Czytaj więcej
Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?
Lut28

Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?

Dla osób, które nie posia­dały ni­gdy smar­twat­cha Clas­sic może być dobrym wybo­rem. Dużo przy­dat­nych funk­cji, dobra spe­cy­fi­ka­cja oraz niska cena urzą­dze­nia pozy­tyw­nie wpły­wają na jego cha­rak­te­ry­stykę. Zega­rek na pewno warty jest uwagi.

Czytaj więcej
Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie
Lut22

Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie

Zeblaze Cosmo to idealny smartwatch dla wszystkich tych, którzy poszukują urządzenia ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami za niską cenę.

Czytaj więcej
Nowy smartwatch od HP
Lut18

Nowy smartwatch od HP

Firma HP wypuściła właśnie na rynek swój nowy smartwatch. Tym razem powstał on we współpracy z amerykańskim projektantem, Isaacem Mizrahim i jest ukłonem w stronę kobiet.

Czytaj więcej
Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?
Lut17

Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?

Up­date opro­gra­mo­wa­nia (do wer­sji 1.4) pojawi się w prze­ciągu kilku tygo­dni i umoż­liwi użyt­kow­ni­kom lep­sze ste­ro­wa­nie smar­twat­chem bez koniecz­no­ści doty­ka­nia urzą­dze­nia.

Czytaj więcej
Smartwatche dla górników
Lut13

Smartwatche dla górników

Wy­wo­dząca się z Kanady firma Illu­miti razem z SAP – jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia, ogło­siła pro­jekt sys­temu bez­pie­czeń­stwa dla kopalń opie­ra­jący się o chmurę oraz smar­twat­che dla gór­ni­ków.

Czytaj więcej
Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów
Lut10

Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów

Cena naj­now­szego smar­twat­cha od chiń­skiego pro­du­centa tech­no­lo­gii ubie­ral­nej ma – według zapew­nień dewe­lo­pera – nie prze­kra­czać stu dola­rów. Urzą­dze­nie nie zosta­nie przez to okro­jone z funk­cji, prze­ciw­nie, znaj­dziemy w nim wiele cie­ka­wych roz­wią­zań.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego
Lut08

MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego

Smar­twatche koja­rzą się nam przede wszyst­kim z futu­ry­stycz­nymi urzą­dze­niami, choć obec­nie dostrzec można trend  któ­rym coraz więk­szą uwagę zwraca się na ich nie­po­wta­rzalny wygląd. O krok dalej poszła firma MyKro­noz, która zapre­zen­to­wała ele­gancką wer­sję ZeCircle z cyr­ko­niami od Swa­ro­vskiego.

Czytaj więcej
Microsoft we współpracy z Olio Devices
Lut02

Microsoft we współpracy z Olio Devices

W swoim ostat­nim oświad­cze­niu Micro­soft ogło­sił, że udziela zezwo­le­nia na wyko­rzy­sty­wa­nie swo­ich paten­tów odno­śnie urzą­dzeń typu weara­ble buti­ko­wemu pro­du­cen­towi smar­twat­chy – Olio Devi­ces.

Czytaj więcej
Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?
Sty30

Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?

Pod koniec lutego w Bar­ce­lo­nie odbę­dzie się coroczna edy­cja jed­nych z naj­więk­szych na świe­cie tar­gów tech­no­lo­gicz­nych – Mobile World Con­gress. Zapre­zen­to­wany ma tam zostać mię­dzy innymi kolejny smar­twatch od Sam­sunga.

Czytaj więcej
Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch
Sty25

Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch

Ca­sio Smart Out­door Watch zade­biu­to­wał kilka dni temu pod­czas odby­wa­ją­cych się w Las Vegas Con­su­mer Elec­tro­nic Show, czyli naj­więk­szych na świe­cie tar­gach elek­tro­niki kon­su­menc­kiej.

Czytaj więcej
8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku
Sty21

8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku

Zgod­nie z wyni­kami badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Jupi­ter Rese­arch, wynik osiągnięty przez Apple Watch stanowi 51,5% cało­ści smar­twat­chy dostar­czo­nych w 2015 roku.

Czytaj więcej
Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant
Sty18

Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Czytaj więcej
Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej
Sty15

Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej

Jak podaje ser­wis Com­mer­cial Times, pod koniec stycz­nia w fabry­kach Quanta roz­pocz­nie się próbna pro­duk­cja dru­giej gene­ra­cji zegar­ków Apple Watch.

Czytaj więcej
Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz
Sty12

Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz

Firma Kru­ge­r& Matz wypu­ściła na rynek nowy smar­twatch – Style. Działa on w opar­ciu o sys­tem Linux i jest kom­pa­ty­bilny ze smart­fo­nami posia­da­ją­cymi sys­tem iOS7, Android 4.4 lub ich now­sze wer­sje.

Czytaj więcej
Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?
Sty11

Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?

Firma znana przede wszyst­kim z akce­so­riów gamin­go­wych po raz pierw­szy zapre­zen­to­wała swo­jego smar­twat­cha pod­czas Con­su­mer Elec­tro­nic Show 2016. Razer prze­niósł doświad­cze­nie zdo­byte z pro­duk­cji smart­ban­dów Nabu na nowego, cyfro­wego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy
Sty08

CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy

Podczas tegorocznej edycji CES w Las Vegas wiele marek prezentuje swoje nowe produkty czy zapowiada ich przyszłość. Jedną z nich jest także MyKronoz, który zapowiedział wiosenną kolekcję zegarków.

Czytaj więcej
Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami
Sty05

Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Czytaj więcej
Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców
Sty04

Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców

Wie­dzie­li­ście, że wpi­su­jąc kod PIN ręką na któ­rej nosi­cie smar­twat­cha nara­ża­cie się na ryzyko wykra­dze­nia kodu? Udo­wod­nił to w swo­jej pracy magi­ster­skiej jeden ze stu­den­tów infor­ma­tyki na Uni­wer­sy­te­cie w Kopen­ha­dze.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem
Gru30

MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem

MyKro­noz zaczyna śmiało dzia­łać na rynku pro­duk­tów weara­bles. Świad­czą o tym coraz bar­dziej zaawan­so­wane, a przede wszyst­kim funk­cjo­nalne urzą­dze­nia szwaj­car­skiego pro­du­centa. Kolej­nym tego typu przy­kła­dem jest naj­now­szy model ZeSpla­sh2.

Czytaj więcej
Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?
Gru23

Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?

Kilka dni temu pisa­li­śmy o ankie­cie, według któ­rej 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Wat­cha zade­kla­ro­wała chęć kupie­nia kolej­nej wer­sji. Dziś może­cie prze­czy­tać o kolej­nym bada­niu. „Wri­stly Insi­de­r’s Report #30” dokład­nie prze­ana­li­zo­wał inte­rak­cje użyt­kow­nika ze smar­twat­chami od Apple i jej czę­sto­tli­wość.

Czytaj więcej
HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem
Gru22

HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem

Nowa linia urzą­dzeń ubie­ral­nych zosta­nie zapro­jek­to­wana przez Titana, pią­tego co do wiel­ko­ści pro­du­centa zegar­ków na świe­cie, oraz HP – firmy, któ­rej nie trzeba przed­sta­wiać. Szy­kuje się łakomy kąsek dla fanów weara­bles.

Czytaj więcej
Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja
Gru21

Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja

Na rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej zawitał właśnie smartzegarek Moto­rola Sport 360. Za dobrą cenę otrzy­mamy smar­twat­cha z wbu­do­waną funk­cją GPS, dzięki czemu korzy­sta­nie ze smart­fona pod­czas biegu nie będzie koniecz­no­ścią.

Czytaj więcej
Apple wygrywa na rynku smartwatchy
Gru18

Apple wygrywa na rynku smartwatchy

10 grud­nia w San Fran­ci­sco miała miej­sce kon­fe­ren­cja Glance, która w cało­ści poświę­cona była zagad­nie­niu Apple Wat­cha w kon­tek­ście bizne­so­wym. Czego można było się na niej dowie­dzieć?

Czytaj więcej
Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!
Gru17

Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już do smar­twat­chy i innych urzą­dzeń weara­bles, które potra­fią moni­to­ro­wać dzia­łal­ność naszego orga­ni­zmu, liczyć kroki, jakie prze­bie­gli­śmy lub prze­szli­śmy, a nawet mie­rzyć ciśnie­nie krwi. Tym­cza­sem Google ofe­ruje coś zupeł­nie innego.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia
Gru11

SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia

Opa­ska Smar­tBand U1 sta­nowi efekt współ­pracy marki Uni­tra z pol­skim start-upem OORT, który, jak przy­znaje jego szef, Rado­sław Tada­jew­ski, zaj­muje się prze­mianą zwy­kłych urzą­dzeń w inte­li­gentne.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha
Gru10

MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha

Nowość od szwaj­car­skiego pro­du­centa wyróż­nia się rzadko spo­ty­kaną uni­wer­sal­no­ścią. Ma w sobie cechy tele­fonu, zwy­kłego smar­twat­cha oraz opa­ski spor­to­wej. A to wszystko w jed­nej, ele­ganc­kiej obu­do­wie.

Czytaj więcej
Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?
Gru09

Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?

Dewe­lo­pe­rzy tech­no­lo­gii ubie­ral­nej prze­ści­gają się w funk­cjach swo­ich dzieł. Kolejna pozy­cja z alca­te­low­skiej rodziny ofe­ruje użyt­kow­ni­kowi odczy­ta­nie jego nastroju, ale… czy to się kie­dy­kol­wiek przyda?

Czytaj więcej
Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?
Gru08

Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?

Mimo, że Sam­sung Gear S2 bazuje na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Tizen, współ­pra­cuje on rów­nież z sze­re­giem smart­fo­nów obsłu­gi­wa­nych przez Andro­ida i to nie tylko tymi od Sam­sunga. Na chwilę obecną, zegarki na Tizen OS nie współ­pra­cują z iOS, lecz jak się oka­zuje, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści może się to zmie­nić.

Czytaj więcej
Tracker dla pływaków – iHealth Wave
Gru07

Tracker dla pływaków – iHealth Wave

Urzą­dze­nie prze­zna­czone jest dla ludzi spę­dza­ją­cych czas na base­nie, miło­śni­ków pły­wa­nia. Jeśli nale­żysz do osób, dla któ­rych aktywny wypo­czy­nek w wodzie jest naj­lep­szym wybo­rem, na pewno zain­te­re­suje Cię ta pro­po­zy­cja.

Czytaj więcej
Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!
Gru03

Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!

Bez­do­ty­kowe płat­no­ści są już powszech­nie uży­waną formą zapłaty za zakupy. Poza naj­bar­dziej popu­lar­nymi kar­tami płat­ni­czymi, funk­cja ta zaczyna być dostępna w urzą­dze­niach mobil­nych takich jak smart­fon czy… smar­twatch.

Czytaj więcej
Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji
Gru02

Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji

Opu­bli­ko­wano wyniki ankiety prze­pro­wa­dzo­nej wśród 330 nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków smar­twat­chy marki Apple. Wyniki są dość zaska­ku­jące. Sprawdź­cie sami.

Czytaj więcej
Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?
Gru01

Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?

Smu­klej­szy, prost­szy i zara­zem bar­dziej ele­gancki od innych smar­twat­chy z rodziny Lenovo. Ale to nie jedyne rze­czy, które wyróż­niają go na tle pozo­sta­łych modeli – jest jesz­cze Magic View. Wiesz, co to takiego?

Czytaj więcej
Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store
Lis30

Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store

Wydany dosłow­nie kilka dni temu inte­li­gentny zega­rek tek­sań­skiej firmy Fos­sil, czyli Fos­sil Q Foun­der aktu­al­nie możemy nabyć jedy­nie za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej pro­du­centa. Wkrótce ten stan rze­czy ma ulec zmia­nie.

Czytaj więcej
Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku
Lis27

Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku

Smar­twatch od Asusa po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany pod­czas tar­gów Com­pu­tex, a wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji urzą­dze­nia pozna­li­śmy na ber­liń­skich tar­gach elek­tro­niki IFA 2015. Line-up ZenWat­cha 2 jest dostępny w trzech kolo­rach z osiem­na­stoma róż­nymi paskami. Przy­kła­dowo, skó­rzany pasek można nabyć w kolo­rze khaki, brą­zo­wym, nie­bie­skim czy poma­rań­czo­wym.

Czytaj więcej
Jeszcze zegarek czy już telefon?
Lis21

Jeszcze zegarek czy już telefon?

Smar­twatch ZePhone łączy w sobie funk­cjo­nal­ność tele­fonu komór­ko­wego z prze­no­śnym naręcz­nym zegar­kiem. Moż­li­wość pracy w 3G oraz moduł GPS powo­dują, że może stać się on sku­tecz­nym zamien­ni­kiem dla smart­fona.

Czytaj więcej
ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz
Wrz15

ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.

Czytaj więcej
Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!
Wrz01

Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!

Firma Google ogło­siła wła­śnie, że wybrane smar­twat­che oparte o Android Wear, otrzy­mały moż­li­wość spa­ro­wa­nia ze smart­fo­nami napę­dza­nymi sys­te­mem iOS 8.2 lub now­szym.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie
Sie31

MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie

Tego­roczna edy­cja IFA Ber­lin, jed­nych z naj­więk­szych tar­gów elek­tro­niki użyt­ko­wej na świe­cie, będzie waż­nym kro­kiem dla szwaj­car­skiego pro­du­centa. W Ber­li­nie zapre­zen­tuje on swoją naj­now­szą, jesienną kolek­cję smar­twat­chy.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa
Sie26

MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa

Nie minął jesz­cze rok od pre­miery pierw­szej opa­ski spor­to­wej szwaj­car­skiego pro­du­centa, a już poja­wia się kolejna, lepiej wypo­sa­żona wer­sja urzą­dze­nia. ZeFit2 nabrał jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­nego cha­rak­teru, mię­dzy innymi dzięki doty­ko­wemu ekra­nowi oraz wygod­nemu sys­te­mowi powia­do­mień.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany
Sie20

Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany

Druga gene­ra­cja inte­li­gent­nych opa­sek od Sony wła­śnie została ofi­cjal­nie przed­sta­wiona światu. Sony Smar­tBand 2 posiada pul­so­metr i kolo­rowe LEDy, które natych­miast powia­do­mią nas np. o nie­ode­bra­nym połą­cze­niu.

Czytaj więcej
Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2
Sie17

Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2

Wszy­scy uwiel­biamy nie­spo­dzianki, a taką wła­śnie ura­czyła nas firma Sam­sung, ujaw­nia­jąc wygląd jej naj­now­szego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży
Sie13

Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży

Ogłoszony w marcu na MWC 2015, Huawei Watch ma być dostępny na całym świecie. Jeśli zastanawiacie się kiedy stanie się to faktem, odpowiedź jest prosta.

Czytaj więcej
Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu
Sie12

Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu

Smar­twatche MyKro­noz to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które nie lubią nudy w swo­ich ubra­niach. Dzięki wymien­nym paskom smar­twatch może stać się nie tylko funk­cjo­nal­nym gadże­tem, ale także cie­ka­wym dodat­kiem do gar­de­roby.

Czytaj więcej
Asus VivoWatch – wideotest sportowego smartwatcha
Sie10

Asus VivoWatch – wideotest sportowego smartwatcha

W maju Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił smar­twat­cha Asus Vivo­Watch. Dziś pre­zen­tu­jemy Wam wide­otest z naszej krót­kiej acz owoc­nej zna­jo­mo­ści z tym gadże­tem.

Czytaj więcej
Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!
Sie07

Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!

Jeśli z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­li­ście momentu, gdy będzie można kupić Peb­ble Time Steel – ta wia­do­mość bar­dzo Was ucie­szy.

Czytaj więcej
Smartwatch przypomni Ci o wszystkim
Lip14

Smartwatch przypomni Ci o wszystkim

Wizyta u leka­rza, zakupy, ode­bra­nie rze­czy z pralni, a do tego jedze­nie co trzy godziny. Jak to wszystko zapamię­tać? Pomocne będą nowe tech­no­lo­gie.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj
Lip06

MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent smar­twatchy został ofi­cjal­nym part­ne­rem tego­rocz­nego Mobile World Congress. Impreza odbę­dzie się w naj­więk­szym mie­ście Chin – Szan­ghaju i potrwa 3 dni.

Czytaj więcej
ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek
Cze29

ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek

Więk­szość obec­nych na rynku smar­twat­chy swoim wyglą­dem znacz­nie odbiega od kla­sycz­nego stylu zegarka. Zamiast tego zale­wani jeste­śmy super­no­wo­cze­snymi, cza­sami mniej gustow­nymi akce­so­riami, które nie każ­demu mogą przy­paść do gustu.

Czytaj więcej
Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz
Cze23

Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz

Zda­rza Ci się zgu­bić tele­fon? Ogar­nia Cię panika, kiedy nie masz go w zasięgu wzroku? Smartwatche MyKro­noz z funk­cją anti-lost z pew­no­ścią Cię zacie­ka­wią.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi
Cze19

Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi

Na co możemy liczyć w kolej­nej wer­sji Apple Wat­cha? Czy tym razem dosta­niemy urzą­dze­nie defi­niu­jące od nowa kate­go­rię naręcz­nej elek­tro­niki ubie­ral­nej?

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu
Cze10

Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu

Wy­gląda na to, że firma Sony cał­kiem nie­chcący zdra­dziła kilka szcze­gó­łów swo­jej naj­now­szej opa­ski Sony SmartBand 2.

Czytaj więcej
Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom
Cze01

Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom

Zarówno smar­twat­che, jak i smart­bandy posia­dają bar­dzo uży­teczną funk­cję – umoż­li­wiają moni­to­ro­wa­nie naszego snu.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha
Maj27

MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha

Czy warto kupować tanie smartwatche? Zobacz naszą najnowszą wideorecenzję szwajcarskiego smartwatcha MyKronoz ZeSplash.

Czytaj więcej
Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic
Maj25

Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic

Firma Kru­ge­r& Matz, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji ele­ganc­kich urzą­dzeń mobil­nych oraz sprzętu audio, wpro­wa­dziła do oferty pierw­szy pro­dukt z zakresu tech­no­lo­gii ubie­ral­nych – smar­twatch Clas­sic.

Czytaj więcej
ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym
Maj18

ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym

Smartband MyKronoz ZeFit to gadżet dla kogoś, dla kogo codzienny wysiłek jest nie lada wyczynem i potrzebuje czegoś, co przekona go do dalszej pracy.

Czytaj więcej
Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię
Maj07

Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię

Pamię­ta­cie co jest naj­lep­szym pre­zen­tem na komu­nię? Oczy­wi­ście zega­rek! By iść z duchem czasu, powin­ni­śmy zasta­no­wić się nad jego inte­li­gent­nym wcie­le­niem.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!
Maj05

Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!

Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił wła­śnie wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych naj­now­szego smartwatcha Asus Vivo­Watch.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?
Kwi28

MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent wpro­wa­dził na rynek smar­twat­cha ZeBra­ce­let2 skie­ro­wa­nego dla kobiet, przy­po­mi­na­jący raczej ele­ment biżu­te­rii niż zega­rek.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu
Kwi20

Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu

Asus zapre­zen­to­wał nowy model smar­twat­cha – Vivo­Watch. Zachę­ca­ją­cy wygląd i 10 dni dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu bate­rii może przy­spo­rzyć mu rze­szę fanów.

Czytaj więcej
Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?
Kwi13

Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?

Zanim Tim Cook zapre­zen­to­wał zega­rek Apple Watch, wszy­scy sądzili, że będzie posia­dał przedro­stek „i”. Co więc się stało, że iWatch został go pozba­wiony?

Czytaj więcej
Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A
Kwi09

Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A

Samsung odkrywa kolejne karty dotyczące swojego najnowszego inteligentnego zegarka.

Czytaj więcej