HTC pokazało swoją opaskę sportową Grip
Mar05

HTC pokazało swoją opaskę sportową Grip

Czy dobre wykonanie, duża ilość czujników oraz współpraca z właścicielem Endomondo wystarczy na komercyjny sukces?

Czytaj więcej
Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach
Sty19

Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach

Pojawiły się pierwsze przecieki na temat premiery nowego smartwatcha od HTC.

Czytaj więcej
HTC nie zrobi smar­twat­cha?
Gru14

HTC nie zrobi smar­twat­cha?

Producent zapowiada, że zaprezentowane urządzenie nie będzie smartwatchem.

Czytaj więcej
Co się dzieje na rynku smartwatchy?
Lut10

Co się dzieje na rynku smartwatchy?

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha. Eksperymenty Apple z bateriami...

Czytaj więcej