Swatch pokazał młodszego brata modelu Touch – smartwatcha Touch Zero One
Lut28

Swatch pokazał młodszego brata modelu Touch – smartwatcha Touch Zero One

Potwierdziły się plotki o pracach Swatcha nad własnym smartwatchem. Swatch Touch Zero One ujrzał światło dzienne.

Czytaj więcej
11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch
Lut28

11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch

Fir­ma Apple roze­sła­ła przed­wczo­raj wybra­nym oso­bom zapro­sze­nia na kon­fe­ren­cję 9 mar­ca w San Fran­ci­sco pt. Spring For­ward (okre­śle­nie na zmia­nę cza­su z zimo­we­go na let­ni). Wyglą­da więc na to, że tego dnia dowie­my się znacz­nie wię­cej o wycze­ki­wa­nym już od daw­na smar­twat­chu Apple Watch. Do tej pory wie­my tyle, by roz­pa­lić pożą­da­nie rze­szy fanów nad­gry­zio­ne­go jabł­ka. Dla więk­szo­ści...

Czytaj więcej
LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane
Lut26

LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane

Zobacz 60 sekun­do­we wideo przy­bli­ża­ją­ce tro­chę bar­dziej Watch Urba­ne!

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble i Windows Phone?
Lut26

Smartwatch Pebble i Windows Phone?

Twór­cy Peb­ble sku­pia­ją się na obsłu­dze iOS i Andro­ida. A co z użyt­kow­ni­ka­mi smart­fo­nów z Win­dows Pho­ne?

Czytaj więcej
Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!
Lut25

Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!

Peb­ble Time – tak nazy­­wa się nowe dzie­c­ko fir­my z Palo Alto. Fir­my, któ­­ra jako pier­w­sza przed­sta­­wi­­ła pra­w­dzi­­we­­go sma­r­twa­t­cha, sprze­da­ne­go za pośre­d­ni­c­twem ser­wi­­su kic­k­sta­r­ter w ilo­­­ści ponad milio­­na egze­m­pla­­rzy.

Czytaj więcej
Wrażenia z użytkowania Goclever Chronos Eco – część 3
Lut23

Wrażenia z użytkowania Goclever Chronos Eco – część 3

Trzecia część testów smartwatcha Chronos Eco. Tym razem mowa o trybie snu, budziku oraz wodoszczelności.

Czytaj więcej
Stylowy smartwatch od LG już wkrótce
Lut23

Stylowy smartwatch od LG już wkrótce

Najbardziej stylowy jak dotychczas smartwatch od LG już wkrótce w sprzedaży!

Czytaj więcej
Test smartwatch Goclever Chronos Eco – opinia po pierwszych dniach
Lut20

Test smartwatch Goclever Chronos Eco – opinia po pierwszych dniach

Kolejna część testu dotycząca smartwatcha Goclever Chronos Eco. Tym razem opinie dotyczące komfortu noszenia i korzystania.

Czytaj więcej
Test smartwatcha Goclever Chronos Eco – pierwsze wrażenia
Lut16

Test smartwatcha Goclever Chronos Eco – pierwsze wrażenia

Pierwsze wrażenia dotyczące otrzymanego do testów smartwatcha Goclever Chronos Eco.

Czytaj więcej
Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch
Lut15

Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch

Jak sprzedawały się w zeszłym roku smartwatche i jak ma się to do prognoz dotyczących Apple Watcha.

Czytaj więcej