Mega przeciek o specyfikacji i funkcjach Samsung Galaxy Watch 3
Cze22

Mega przeciek o specyfikacji i funkcjach Samsung Galaxy Watch 3

To nie jest Galaxy Watch 2… i nie jest to też Galaxy Watch Active 3 ale wygląda na to, że Sam­sung wkrótce ogłosi pre­mierę Galaxy Watch 3 jako kom­bi­na­cję Galaxy Watch z 2018 r. i Galaxy Watch Active 2 z ubie­głej jesieni. Nieco zaska­ku­jąca nazwa tej alter­na­tywy do Apple Watch od Sam­sunga prze­stała być tajem­nicą kilka tygo­dni temu, ale pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja i funk­cje były trzy­mane w tajem­nicy… do czasu....

Czytaj więcej