MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha
Maj27

MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha

Czy warto kupować tanie smartwatche? Zobacz naszą najnowszą wideorecenzję szwajcarskiego smartwatcha MyKronoz ZeSplash.

Czytaj więcej
Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic
Maj25

Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic

Firma Kru­ge­r& Matz, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji ele­ganc­kich urzą­dzeń mobil­nych oraz sprzętu audio, wpro­wa­dziła do oferty pierw­szy pro­dukt z zakresu tech­no­lo­gii ubie­ral­nych – smar­twatch Clas­sic.

Czytaj więcej
Nowa definicja smartwatcha – ReVault czyli prywatna chmura na nadgarstku
Maj20

Nowa definicja smartwatcha – ReVault czyli prywatna chmura na nadgarstku

Pry­watna chmura noszona na nad­garstku? Bez­pieczna i zawsze – dosłow­nie – pod ręką? Oto odpo­wiedź na nasze modli­twy: ReVault.

Czytaj więcej
ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym
Maj18

ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym

Smartband MyKronoz ZeFit to gadżet dla kogoś, dla kogo codzienny wysiłek jest nie lada wyczynem i potrzebuje czegoś, co przekona go do dalszej pracy.

Czytaj więcej
ASTOR Watch – polski pomysł na smartwatch w służbie przemysłu
Maj14

ASTOR Watch – polski pomysł na smartwatch w służbie przemysłu

Co byście powie­­dzieli gdy­­bym napi­­sał, że smartwatch to ważne narzę­­dzie na hali pro­­du­k­cy­j­nej? Żaden tam gadżet, czy ele­­ment biżu­­te­­rii, a wygodne źró­­dło info­r­ma­­cji.

Czytaj więcej
Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię
Maj07

Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię

Pamię­ta­cie co jest naj­lep­szym pre­zen­tem na komu­nię? Oczy­wi­ście zega­rek! By iść z duchem czasu, powin­ni­śmy zasta­no­wić się nad jego inte­li­gent­nym wcie­le­niem.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!
Maj05

Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!

Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił wła­śnie wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych naj­now­szego smartwatcha Asus Vivo­Watch.

Czytaj więcej