Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013

smartwatch aktualne ceny

Jak co ty­dzień, przed­sta­wiam pre­zen­ta­cję naj­niż­szych cen smar­twat­chy w Pol­sce. W tym ty­go­dniu du­żą ob­niż­kę uzy­skał Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Moż­li­we, że dzie­je się tak z po­wo­du plo­tek o rze­ko­mo ni­skiej sprze­daży (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar – jak idzie sprze­daż?) lub też z po­wo­du nad­cią­ga­ją­cej pre­mie­ry no­wej wer­sji (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2).

 

Ceny smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • poprzednia cena – 1083 zł – programingshop.pl
    • nowa cena – 999zł – x-kom.pl
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
    • poprzednia cena – 498,40 zł – komputronik.pl
    • nowa cena – 489 zł – inter-market.eu

To by było na tyle w tym tygodniu. Jak widać ceny spadają mimo faktu, że święta już coraz bliżej :)

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na