Smartwatch Manta MA424

smartwatch Manta MA424

Smartwatch Manta MA424 to smartega­rek pol­skiej firmy, któ­rego można kupić w bardzo niskiej cenie.
Jest to ele­ganc­kie urzą­dze­nie o wielu funk­cjach.
Jego kolej­nym atu­tem poza ceną jest wytrzy­mała bate­ria.

 

 

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.54” 240×240
 • pro­ce­sor MTK26260
 • ROM 128MB
 • Blu­eto­oth 3.0
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • bate­ria 35 0mAh
 • waga 60 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • pro­wa­dze­nie roz­mów (zestaw gło­śno­mó­wiący)
 • pilot mp3
 • zdalna kame­ra­
 • anti-lost
 • ste­ro­wa­nie komen­dami glo­so­wy­mi­
 • wysy­ła­nie sza­blo­no­wych odpo­wie­dzi SMS
 • radio FM
 • pra­cuje z sys­te­mem Andro­id

Ce­na­:
Urzą­dze­nie jest dostępne na stro­nie pro­du­centa za 125 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na