Smartwatch Manta SWT201

smartwatch Manta SWT201

Smartwatch Manta SWT201 to ele­ganc­kie urzą­dze­nie w srebr­nym kolo­rze.
Pro­duk­cja pol­skiej firmy dla osób, które szu­kają ele­ganc­kich i nowo­cze­snych roz­wią­zań.
Można go łado­wać bez­prze­wo­dowo.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

  • ekran 0.95: 96×64
  • Blu­eto­oth 3.0
  • gło­śnik i mikro­fo­n
  • bate­ria 210mAh
  • waga 60 g

Funk­cje:

  • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
  • pilot mp3
  • wyzwa­la­nie zdjęć zdal­nie
  • ­kro­ko­mie­rz
  • moni­tor snu­

Cena:
Urzą­dze­nie można nabyć za około 175 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na