Smartwatch bez ładowania
Lut08

Smartwatch bez ładowania

Fir­ma Swatch chce za­­pre­­ze­n­to­­wać no­wy mo­del smar­twat­cha, któ­­ry nie bę­­dzie wy­­ma­­ga­­ł ła­­do­­wa­­nia ba­­te­­rii.

Czytaj więcej
Milion sprzedanych Pebble
Lut04

Milion sprzedanych Pebble

Nie­zwy­kle po­pu­lar­ny smar­twatch Peb­ble sprze­dał się już w po­nad mi­lio­nie eg­zem­pla­rzy. Co mo­że być po­wo­dem tak du­żej po­pu­lar­no­ści?

Czytaj więcej
Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy
Lut01

Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy

Czy można biegać bez telefonu, jak sprawują się funkcje fitness oraz rozmowy?

Czytaj więcej