Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Google, Intel i Tag Heuer planują wspólnie stworzyć smartwatcha
Mar23

Google, Intel i Tag Heuer planują wspólnie stworzyć smartwatcha

Pro­­du­­cent luk­su­­so­­wych zega­r­ków TAG Heu­­er uja­w­nił na trwa­­ją­­cych obe­c­nie tar­gach w Bazy­­lei, umo­­wę zawa­r­tą z Google i Inte­­lem.

Czytaj więcej