Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?
Sty23

Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?

Pre­zes firmy, James Park, zapo­wiada budowę sklepu z apli­ka­cjami tak szybko jak to moż­liwe. Może to sta­no­wić wska­zówkę, że Park myśli o stwo­rze­niu smar­twat­cha Fit­bit.

Czytaj więcej
Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!
Sty10

Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!

Sam­sung już od pew­nego czasu pra­co­wał nad tym, by jego smart­ze­garki były kom­pa­ty­bilne z iOS i w końcu mu się udało. Od 7 stycz­nia modele Sam­sung Gear S3 Fron­tier, Gear S3 Clas­sic, Gear S2 i Gear Fit 2 mogą być uży­wane z iPho­ne­’ami dzia­ła­ją­cymi na iOS 9.0 lub wyż­szym (z zastrze­że­niem, że nie może to być model star­szy niż iPhone 5). Aby spa­ro­wać iPho­ne’a z któ­rymś z wymie­nio­nych smar­twat­chy Sam­sunga,...

Czytaj więcej
Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?
Gru11

Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?

Podoba Wam się pro­sto­kątny kształt Apple Wat­cha? Ciesz­cie się nim, póki ist­nieje. Apple zło­żyło bowiem nie­dawno wnio­sek do ame­ry­kań­skiego urzędu paten­to­wego, który świad­czy o tym, że być może w przy­szło­ści zoba­czymy okrą­głe Apple Wat­che.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany
Wrz09

Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany

W końcu docze­ka­li­śmy się pre­miery nowego urzą­dze­nia ze stajni kali­for­nij­skiej firmy, smar­twat­cha Apple Watch Series 2, w skró­cie S2.

Czytaj więcej
Smartwatch Goc­le­ver Chro­nos Eco­
Lip09

Smartwatch Goc­le­ver Chro­nos Eco­

Cena: 170 zł.

Czytaj więcej
Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?
Lip04

Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?

Nie wiemy jeszcze czy w tym roku doczekamy się premiery nowej generacji smartwatcha firmy Apple, wiemy za to, że wielkimi krokami zbliża się aktualizacja systemu watchOS do wersji oznaczonej numerem 3. Firma z Cupertino nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zamierza kontynuować rozwój aktualnej generacji smartzegarka Apple Watch.

Czytaj więcej
Gdzie kupić smartwatcha?
Lut24

Gdzie kupić smartwatcha?

Czy­tel­nicy czę­sto zadają nam pyta­nie, gdzie mogą kupić inte­li­gentny zega­rek, dopa­so­wany do ich potrzeb. Popu­lar­ność smart­ze­gar­ków i opa­sek rośnie lawi­nowo, więc wiele osób sięga po nie choćby z cie­ka­wo­ści.

Czytaj więcej
Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni
Sty03

Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni

Firma Sam­sung Elec­tro­nics ogło­siła, że na naj­bliż­szych tar­gach elek­tro­niki użyt­ko­wej CES w Las Vegas, zade­mon­struje kilka pro­jek­tów z działu Cre­ative Lab (C-Lab). Naj­cie­ka­wiej zapo­wiada się pro­jekt WELT, czyli dba­jący o nasze zdro­wie inte­li­gentny pasek do spodni.

Czytaj więcej
Uczelnie zakazują wnoszenia zegarków na egzaminy
Gru28

Uczelnie zakazują wnoszenia zegarków na egzaminy

Ja­poń­ski Uni­wer­sy­tet w Kioto zapo­wie­dział usta­no­wie­nie cał­ko­wi­tego zakazu wno­sze­nia zegar­ków na egza­miny wstępne na ich uczel­nię, by bro­nić się przed oszu­stwami.

Czytaj więcej
Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku
Gru25

Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku

Znaleźliście pod choinką jakiegoś smartwatcha bądź smartbanda? Pochwalcie się na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do wspólnej...

Czytaj więcej