Calendar Watch – kolejny analogowy zegarek?

Na pierw­szy rzut oka Calen­dar Watch wygląda jak kla­syczny ana­lo­gowy zega­rek. Przy­glą­da­jąc się mu bli­żej zauwa­żyć jed­nak można, że tar­cza urzą­dze­nia posiada zin­te­gro­wany wyświe­tlacz poka­zu­jący wyda­rze­nia w kalen­da­rzu ze zsyn­ch­ro­ni­zo­wa­nego z nim smart­fona.

In­ter­fejs urzą­dze­nia jest pro­sty i intu­icyjny – ciemne pola sygna­li­zują spo­tka­nia, jasne – ich brak. Zega­rek jest w sta­nie zapa­mię­tać do 48 godzin spo­tkań do przodu. Calen­darz Watch wytrzy­muje na bate­rii do 3 tygo­dni, a jego obu­dowa jest wodo­od­porna do 5 atmos­fer.

Za projekt smartzegarka odpowiedzialny jest wywodzący się z Włoch projektant Umberto Onza oraz urodzony w Japonii art director Mashawi Kawamura, który znalazł się w rankingu najbardziej kreatywnych ludzi świata stworzonym przez magazyn Fast Company, a sprzedawany będzie pod marką „What?”.

 

Calendar Watch - What?

 

Smar­twatch jest dostępny w trzech wer­sjach kolo­ry­stycznych: Polar White stanowiący połączenie błyszczącej stali nierdzewnej i brązowego skórzanego paska, Aqua Blue, gdzie matowa stal nierdzewna zestawiona została z niebieskim zamszowym paskiem oraz Special Edition Black o matowej spiżowej tarczy oraz czarnym skórzanym pasku ze stylizowaną teksturą.

Jeśli jesteście zainteresowani takim smartzegarkiem, wejdźcie na stronę projektu na kickstarterze.

Źró­dło: Cyfro­wyja. pl
Źró­dła obraz­ków: Kick­star­ter. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na