Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Je­wels i Ele­gant posia­dają prak­tycz­nie taką samą spe­cy­fi­ka­cję; w dwóch urzą­dze­niach znaj­dziemy 1,4-calowy amo­le­dowy wyświe­tlacz z roz­dziel­czo­ścią 286 pixels per inch. Ich wymiary wyno­szą 44 mm x 44 mm z 11,3 mm paskiem, a żywot­ność bate­rii obu modeli ma wyno­sić pół­tora dnia. Opro­gra­mo­wa­nie urzą­dzeń oparte jest o sys­tem Android Wear. Zarówno Jewels, jak i Ele­gant, będą kom­pa­ty­bilne z iPho­ne­m.

Jak wygląda ich design? Ele­gant, który jest nieco sub­tel­niej­szy od swo­jego bliź­nia­czego modelu, ma zaokrą­gloną, pokrytą cienką war­stwą złota tar­czę, którą ota­cza wytło­czony pier­ścień. Z kolei tar­czę Jewelsa ota­czają kamie­nie szla­chetne od Swa­ro­vskiego (68 Swa­ro­vski Zir­co­nia).

huawei-watch-jewel-elegant-together

Hu­awei Watch Ele­gant i Jewels będą dostępne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych już w pierw­szej kwar­cie bie­żą­cego roku, a ich cena ma wyno­sić odpo­wied­nio 499 i 599 dola­rów.

Źródło: wareable.com
Źródła obrazków: androidcentral.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na